Լիցենզիայի պայմանագիր

AstroProxy լիցենզիայի պայմանագիր

Վերջին անգամ թարմացվել է 2022 թվականի փետրվար

Այս տեքստը ստեղծվել է ավտոմատ թարգմանության համակարգի միջոցով և կարող է պարունակել սխալներ: Բնօրինակ անգլերեն տարբերակը օրինական կշիռով կարելի է գտնել այս էջում:

Ներկայիս AstroProxy լիցենզային պայմանագիրը (Համաձայնագիր) իրավաբանորեն պարտադիր պայմանագիր է ձեր միջև (Դուք, Օգտվող) և Cyberzilla LLC., որը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և կանոնակարգերով (Ընկերություն, Մենք, Մենք), որ կարգավորում է Համակարգի Ձեր օգտագործումը (ինչպես սահմանված է ստորև):

 

FORENOTE

Դուք միանշանակ և անվերապահորեն համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրի և դրա հավելվածների պայմաններով. Համակարգում հաշիվ գրանցելը.

  Համաձայնագրի հավելվածները (Հավելվածներ) ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. փաստաթղթեր:

 1. AstroProxy-ի Գաղտնիության քաղաքականություն (կարելի է մուտք գործել հետևյալ հղման միջոցով՝ https://astroproxy.com/am/privacy-policy);
 2. AstroProxy Cookie Policy (կարելի է մուտք գործել հետևյալ հղման միջոցով՝ https://astroproxy.com/am/cookies-policy):

 

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ վերոհիշյալ փաստաթղթերի որոշ դրույթներ կարող են ավելի մանրամասն մշակվել փաստաթղթում Համակարգ.

Սույն Համաձայնագրով, նրա Հավելվածներով և Համակարգով նախատեսված ժամկետների և պայմանների համալիրը ներառում է Ամբողջ փոխըմբռնումը և համաձայնությունը Ձեր և Ընկերության միջև:

Այն դեպքում, երբ դուք համաձայն չեք սույն Համաձայնագրով և դրա Հավելվածներով նախատեսված պայմաններից որևէ մեկին, Դուք պետք է անմիջապես դադարեցնել Հաշվի գրանցումը և դադարեցնել Համակարգի ցանկացած օգտագործում:

Ընկերությունը սույնով իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել Համաձայնագիրը և դրա Հավելվածները՝ հրապարակելով դրանց թարմացումը տարբերակը համակարգի ներսում: Նրանց առաջին էջի ամսաթիվը նշանակում է փաստաթղթերի վերջին թարմացման ամսաթիվը:

Սույնով դուք պարտավորվում եք տեղեկացված լինել Համաձայնագրի հետ՝ պարբերաբար ստուգելով թարմացումները Համակարգում և թարմացման դեպքում ձեզ ծանոթացե՛ք փոփոխված տեքստին:

Եթե Համաձայնագրի և (կամ) դրա Հավելվածների փոփոխությունից հետո Դուք համաձայն չեք փոփոխություններից որևէ մեկին, Դուք պետք է. անմիջապես դադարեցրեք Համակարգի ցանկացած օգտագործում և փակեք Ձեր հաշիվը:

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Այն դեպքում, երբ Համաձայնագրի տեքստում օգտագործված բառերից որևէ մեկը սկսվում է մեծատառով, այն պետք է հասկանալ և մեկնաբանվում է Համաձայնագրի սույն մասով նախատեսված ձևով:

Ընկերությունը, մենք, մենք

Սիբերզիլա ՍՊԸ մասնավոր ընկերությունը, գրանցման համարը 53111969, հասցեագրված Հայաստանի Հանրապետության, ք.Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի 7 հասցեում

Համակարգ

Տեղեկատվության, վեբ ձևերի, ծրագրային ապահովման և սարքավորումների և մտավոր սեփականության օբյեկտների մի շարք (ներառյալ համակարգչային ծրագրեր, տվյալների բազա, գրաֆիկական ինտերֆեյսի դիզայն, բովանդակություն և այլն), որոնք պատկանում են Ընկերությանը, կարելի է մուտք գործել համացանցին միացված Օգտատիրոջ տարբեր սարքերից հատուկ վեբ զննարկման միջոցով ծրագրային ապահովում (բրաուզեր) «astroproxy.com» տիրույթում, ներառյալ հետևյալ մակարդակների տիրույթները, ինչպես նաև. բոլոր IP հասցեները Համակարգ մուտք գործելու համար և օգտագործվեն սահմանված կարգով թույլատրված օգտագործման համար Համաձայնագրում ներառված է ինտերնետից անանուն օգտագործման համար:

Դուք, օգտվող

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք համապատասխանում են սույնով նախատեսված իրավասության պահանջներին Համաձայնագիր, գրանցված հաշիվ, օգտվեք Համակարգից:

Հաշիվ

Համակարգում կոնկրետ Օգտատիրոջ ներքո գրանցված տվյալների հավաքածու՝ դրա հաջողության պահից գրանցում և ներառում է Օգտագործողի բոլոր փոխազդեցությունները Համակարգի հետ:

Գրանցման տվյալներ

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, որոնք անհատը տրամադրել է ընկերությանը` լրացնելով Հաշիվ գրանցելու գրանցման ձևը, որի ամբողջական ցանկը ներկայացված է համապատասխան բաժնում սույն Համաձայնագրի և դրա Հավելվածների:

Երրորդ կողմի հաշիվ

Օգտատիրոջ հաշիվը գրանցված է երրորդ կողմի հարթակներում և կայքերում, ինչպիսիք են Gmail-ը, Facebook-ը, Google+ և այլն, որոնք ըստ Օգտատիրոջ հաստատման կարող են օգտագործվել ներսում Հաշվի գրանցման համար համակարգը.

Անձնական տվյալներ

Ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է ճանաչված կամ ճանաչելի կենդանի անհատին, որը տրամադրում են Օգտատերերը Ընկերությունը Հաշվի գրանցման ժամանակ, տեղեկատվություն, որը հավաքվում է Օգտատիրոջ մասին ավտոմատ կերպով Համակարգ, տեղեկություններ, որոնք Օգտագործողները կիսում են Ընկերության հետ գրանցման և հաղորդակցման նպատակով, ինչպես ինչպես նաև տեղեկատվություն, որը Ընկերությունը ստանում է երրորդ կողմերից:

Լիցենզավորման վճար

Ընկերության վարձատրությունը Օգտատերերին Համակարգից օգտվելու իրավունքներ տրամադրելու համար:

Autorenew Option

Վճարումների տարբերակ, որտեղ Օգտատերը համաձայնում է պարբերական վճարման դեպքում Լիցենզիայի վճարի վճարմանը հիմք.

Վճարումների մատակարարներ

Իրավաբանական անձինք, որոնք փոխկապակցված չեն Ընկերությանը և մատուցում են ծառայություններ, որոնք օգտատերերին հնարավորություն են տալիս վճարել Ընկերության լիցենզավորման վճարները:

Երրորդ կողմի ծառայություններ

Ընկերությանը չփոխկապակցված իրավաբանական անձանց կողմից մատուցվող ծառայություններ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է հայտնաբերվել է Համակարգում:

 

In case this document uses any terms that have not been defined above or under the remaining part of the document, such terms need to be understood in the way they are interpreted in the Annexures, applicable laws, and regulations and only as a last resort according to common practice.


 1. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
  1. Համակարգից օգտվելու իրավունք ունենալու համար Դուք պետք է միաժամանակ համապատասխանեք բոլոր հետևյալ պայմաններին Համակարգի օգտագործման ողջ ընթացքում.
   1. Հասնել 18 տարեկան;
   2. Ունեն իրավասություն ներկայացնելու այն իրավաբանական անձը, որը մտադիր է օգտագործել Համակարգը (այն դեպքում, երբ Օգտագործողը իրավաբանական անձ է);
   3. Լիարժեք իրավունակություն ունենալ՝ կնքելու իրավաբանորեն պարտադիր պայմանագրեր, ներառյալ, բայց չսահմանափակված ներկայացնել Համաձայնագիր;
   4. Համակարգն օգտագործել միայն օրինական նպատակների համար, որոնք կապված չեն ահաբեկչության հետ, խարդախ, խարդախ կամ որևէ այլ տեսակի անօրինական գործունեություն և չի խանգարում դրան Ձեր երկրի համաձայնագրով, օրենքներով և կանոնակարգերով նախատեսված սահմանափակումները քաղաքացիությունը և բնակության վայրը, երկիրը, որտեղ գրանցված է Մեր ընկերությունը, ինչպես նաև ցանկացած այլ Համաձայնագրի ներքո մեր հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի իրավասությունը:
  2. Սույնով մենք իրավունք ենք վերապահում մերժել Ձեզ Հաշվի գրանցումը և (կամ) կասեցնել Ձեր մուտքը Համակարգին, որտեղ մենք որևէ հիմք ունենք ենթադրելու, որ դրանում նախատեսված պահանջներից որևէ մեկը Համաձայնագրի սույն գլուխը չի կատարվում կամ որևէ այլ պայման պահանջում է նման գործողություններ և առկա են պայմանագրով և դրա հավելվածներով նախատեսված:
 2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
  1. Դուք կհամարվեք, որ դուք ուշադիր ուսումնասիրել եք Համաձայնագրի ամբողջ տեքստը և դրա բոլոր Հավելվածները և անվերապահորեն և միանշանակորեն ընդունվում է սույն Համաձայնագիրը և դրա Հավելվածները, երբ դուք կատարում եք Հաշվի գրանցում Համակարգի գործառույթների օգտագործմամբ:
  2. Համակարգում Հաշիվ գրանցելու համար Դուք կարող եք ընտրել ձեռքով գրանցման ընթացակարգը Համակարգը կամ գրանցումը նշանակված երրորդ կողմի կայքէջում կամ ծառայությունում:
  3. Համակարգում ձեռքով գրանցման ընթացակարգն օգտագործելու համար հետևեք հետևյալ քայլերին.
   1. Գնացեք համակարգի կայքի սկզբնական էջ;
   2. Գտեք և սեղմեք «Գրանցվել» կոճակը կայքի սկզբնական էջում;
   3. Լրացրեք հետևյալ Գրանցման տվյալները էջում Դուք կտեղափոխվեք.
    1. Ձեր էլփոստի հասցեն (այն կօգտագործվի որպես «Մուտք» ձեր հետ հետագա փոխգործակցության ընթացքում համակարգը);
    2. Տառերի, թվերի և նշանների պատահական հավաքածու (այն կօգտագործվի որպես «Գաղտնաբառ» ժամանակ Համակարգի հետ ձեր հետագա փոխգործակցությունը):
   4. Տեղադրեք ☑ «Ես կարդացել եմ և համաձայն եմ AstroProxy լիցենզիայի պայմանագրին» և «Ես կարդացել և համաձայնել եք AstroProxy-ի Գաղտնիության քաղաքականությանը» կամ դրա վրա ներկայացված դրանց այլընտրանքներին Համակարգի կայք;
   5. Համակարգի կայքի նույն էջում սեղմեք «ԳՐԱՆՑՎԵԼ» կոճակը;
  4. Նշանակված երրորդ կողմի կայքէջում կամ ծառայությունում գրանցումն օգտագործելու համար հետևեք հետևյալ քայլերին.
   1. Գնացեք համակարգի կայքի սկզբնական էջ;
   2. Համակարգի կայքի սկզբնական էջում գտեք և սեղմեք «Գրանցվել» կոճակը.
   3. Համակարգի կայքում գտնեք և ընտրեք երրորդ կողմի հաշվին գրանցվելու կոճակը.
   4. Հետևեք Ձեր կողմից Համակարգի մուտքի թույլտվության հաստատման ընթացակարգին Երրորդ կողմի հաշիվը տրամադրված է այնպիսի երրորդ կողմի կայքում, որտեղ դուք կլինեք վերահղված.
  5. Սույն Համաձայնագրի և դրա Հավելվածների Ձեր կողմից ընդունման հետ մեկտեղ պետք է գրանցվի Հաշվի գրանցումը համարվում է Համակարգի իրավասության չափանիշներին Ձեր համապատասխանության հաստատում և ապահովում այլ երաշխիքներ, որոնք բացահայտված են սույն Համաձայնագրի երաշխիքային բաժնում:
  6. Համակարգի և (կամ) գրանցման հետ կապված որևէ խնդիր կամ հարց ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապվեք մեզ հետ սույն Համաձայնագրում նշված կոնտակտային տվյալների վրա և Համակարգի կայքում:
 3. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
  1. Ընկերությունը ձեզ տրամադրում է համաշխարհային ոչ բացառիկ, չփոխանցվող, վճարովի լիցենզիա՝ մուտք գործելու և օգտագործելու համար: Համակարգը բացառապես Ձեր անմիջական անձնական ոչ առևտրային օգտագործման համար սույն Համաձայնագրի գործողության ընթացքում մնալ ուժի մեջ, եթե Համաձայնագրով այլ բան նախատեսված չէ:
  2. Դուք չպետք է (i) տրամադրեք սույն Համաձայնագրով և Հավելվածներով նախատեսված որևէ իրավունք և (ii) թույլտվություն կամ թույլ տալ ցանկացած երրորդ կողմի օգտագործել Համակարգը Ձեր անունից:
  3. Ընկերությունը իրեն վերապահում է ցանկացած և բոլոր իրավունքները, որոնք ուղղակիորեն չտրամադրված են սույն Համաձայնագրով, ներառյալ, առանց սահմանափակում, Համակարգի նկատմամբ ցանկացած և բոլոր իրավունքները:
  4. Դուք կարող եք օգտագործել Համակարգը հետևյալ թույլատրելի օգտագործման համաձայն՝ (i) նպատակների համար Ինտերնետ մուտք գործելը այլ անձանց կողմից տրամադրված Ինտերնետ Արձանագրության վստահված անձի հասցեով (IP վստահված անձի հասցե): Օգտատերեր – օգտագործման այս տեսակը կարող է ընտրվել Ձեր կողմից ուղղակիորեն՝ օգտագործելով Համակարգի ֆունկցիոնալությունը (Ստացում Վստահված անձ) և (ii) Ձեր ինտերնետային արձանագրության հասցեն (IP հասցեն) այլ անձանց տրամադրելու նպատակով Օգտատերեր (տրամադրող վստահված անձ), որոնց համար Ընկերությունը տրամադրում է այդ Օգտատերերին Համակարգի ներքո օգտվելու հնարավորություն Նման Օգտատերերի գրավոր խնդրանքով հատուկ պայմաններով վստահված անձի ստացման պայմանները:
  5. Մենք ձեզ հնարավորություն կտանք մուտք գործել Համակարգ «Տրամադրման վստահված անձի» ռեժիմում, որտեղ մենք տեխնիկապես ի վիճակի ենք դա անելու համար, և ձեր կողմից այն ձևը հաջող ներկայացնելուց հետո, որը մենք կտրամադրենք ձեր գրավոր հիման վրա խնդրանք. Օգտագործելով Համակարգը Տրամադրման վստահված անձի ռեժիմում, դուք համաձայնում եք, որ ձեր ինտերնետի մի մասը Ձեր սարքի երթևեկությունը և ռեսուրսները կարող են օգտագործվել այլ Օգտատերերի կողմից, ովքեր օգտագործում են Համակարգը Ստացվում է վստահված անձի ռեժիմ: Օգտագործելով Համակարգը որպես Մատակարար վստահված օգտատեր Դուք համաձայնում եք, որ սպառումը Ձեր ինտերնետ տրաֆիկի վրա կհամապատասխանի Ձեր ինտերնետային ծառայության հետ Ձեր պայմանագրի պայմանները մատակարարի և որ Ձեր սարքի սպառված ռեսուրսների քանակը կախված կլինի դրա օգտագործման քանակից սարքը այն օգտվողների կողմից, ովքեր օգտագործում են համակարգը Ստացող վստահված անձի ռեժիմում:
  6. Երբ Համակարգն օգտագործում եք Համակարգը տրամադրող վստահված անձի ռեժիմով, Դուք իրավունք ունեք՝ (i) ձևի մեջ նշեք այն տիրույթները, որոնց համար Ձեր սարքը կարող է և չի կարող օգտագործվել այլ Օգտատերերի կողմից մուտք գործել Համակարգ Ստացող վստահված անձի ռեժիմով, (ii) դադարեցնել Ձեր մուտքը Համակարգ՝ տրամադրման վստահված անձի ռեժիմը ցանկացած ժամանակ ուղարկելով Օգտագործեք գրավոր հարցում:
  7. Հատուկ պայմաններ Համակարգը Ստացող վստահված անձի ռեժիմում օգտագործելու համար այն Օգտատերերի համար, որոնք ունեն Տրամադրման վստահված անձի ռեժիմի հասանելիությունը նշված է ի սկզբանե ներկայացված ձևով և կախված է նրանից Օգտատիրոջ սարքի իրական օգտագործումը այլ Օգտատերերի կողմից: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ վստահված անձի տրամադրումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հետևյալ պայմանները միաժամանակ բավարարվում են. (i) Ձեր սարքը միացված է WiFi-ին, (ii) Ձեր սարքը չի օգտագործվում Ձեր կողմից, (iii) Ձեր սարքը միացված է ցանցին կամ 60%-ից ավելի է մեղադրանք է առաջադրվել։
 4. ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ
  1. Ընկերությունը կարող է Ձեզ իրավունք տալ մուտք գործելու և օգտագործելու Համակարգը փորձնական, գնահատման, բետա կամ այլ անվճար հիմունքներ (Անվճար փորձաշրջան): Դուք սույնով ընդունում և համաձայնում եք, որ Դուք կարող է օգտագործել Համակարգը Անվճար փորձարկման պայմաններով միայն ժամանակավոր հիմունքներով և դրա շրջանակում Ընկերության կողմից նշված Համակարգում Անվճար փորձարկման պայմաններով:
  2. Դուք սույնով ընդունում և համաձայնում եք, որեթե չեղարկեք Ձեր մուտքը Համակարգ -ի տակ Անվճար փորձարկման պայմանները մինչև դրա ավարտըԴուք կհամարվեք, որ (i) բավարարված եք ձեր կողմից Համակարգ Համակարգի որակի փորձ և (ii) պատրաստակամություն՝ շարունակելու Համակարգի օգտագործումը Ձեր պայմաններով Անվճար փորձարկում և վճարեք Համակարգից օգտվելու համար:
  3. Ընկերությունն իրավունք է վերապահում, իր հայեցողությամբ, ցանկացած դեպքում դադարեցնել անվճար փորձաշրջանի տրամադրումը ժամանակ. Նման դեպքում Դուք այլևս մուտք չեք ունենա ստորև ներկայացված Համակարգի գործառույթներին անվճար փորձարկումը:
 5. Լիցենզավորման վճարներ
  1. Ստացող վստահված անձի ռեժիմով Համակարգի գործառույթներին հասանելիություն ստանալու համար Օգտագործողները գտնվում են անհրաժեշտ է ընտրել և վճարել Լիցենզավորման վճարները՝ օգտագործելով Համակարգի գործառույթները:
  2. Լիցենզավորման վճարների դրույքաչափերը և վճարման պայմանները տրամադրվում են Համակարգում:
  3. Ընտրելով ինքնաթարմացման տարբերակը՝ Դուք իրավունք եք տալիս Ընկերությանը պատվերներ ուղարկել Ձեր վճարմանը Լիցենզավորման վճարը կանոնավոր կերպով որոշակի ժամկետի ավարտից հետո նվազեցման մատակարար:
  4. Ընկերությունը սույնով իրեն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոփոխել Լիցենզավորման վճարների դրույքաչափերը (ներառյալ լիցենզավորման վճարների դրույքաչափերի բարձրացումը) և վճարումների պայմանները ցանկացած պահի առանց ծանուցման Օգտագործողների: Փոփոխված վճարների դրույքաչափերը և վճարումների պայմանները կիրառելի են դառնում դրանց հրապարակման պահից Համակարգը և (կամ) սույն Համաձայնագիրը:
  5. Եթե ​​Դուք համաձայն չեք լիցենզավորման վճարների փոփոխված դրույքաչափերին և (կամ) վճարումների պայմաններին, Դուք պետք է. անհապաղ դադարեցրեք Ձեր օգտագործումը Համակարգից և չեղարկեք Լիցենզավորման վճարների բոլոր գալիք վճարումները եթե դրանք կիրառելի են Ձեզ համար Autorenew-ի պայմաններով:
  6. Լիցենզավորման վճարների դրույքաչափերը չեն ներառում հարկերը և վճարումներ մատակարարողների որևէ կողմնակի միջնորդավճար: Օգտագործողը պատասխանատու է բոլոր նման կիրառելի հարկերի, տուրքերի, տուրքերի և հանձնաժողովներ։ Նման միջնորդավճարների գանձումը, եթե այդպիսիք կան, կարգավորվում է նրանց միջև կնքված պայմանագրով Վճարման մատակարարները և օգտագործողը:
  7. Օգտագործողները սույնով համաձայնում են ստանալ էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրեր և անդորրագրեր Ընկերությունից:
  8. Օգտագործողները սույնով համաձայնում և երաշխավորում են տեղեկացնել Ընկերությանը Համակարգի ցանկացած սխալի և թերության մասին, որ Օգտատերերի կողմից Համակարգից անվճար օգտվելու հնարավորություն: Այն դեպքում, երբ Օգտագործողը չի կատարում երաշխիքը Ընկերությունն իրավասու է օգտատիրոջից գանձել Համակարգի օգտագործման համար նման սխալների և Թերությունները ներկայացվել են՝ ելնելով Լիցենզավորման վճարների գործող դրույքաչափերից:
  9. Դուք սույնով ընդունում և համաձայնում եք, որ օրենքով թույլատրված չափով Ընկերությունը կարող է մերժել Ձեզ վերադարձնել լիցենզավորման վճարները: Լիցենզավորման վճարների վերադարձման մանրամասն պայմանները կարող եք գտնել AstroProxy-ում Փոխհատուցման քաղաքականություն.
 6. ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
  1. Ընկերության բոլոր մտավոր սեփականության ակտիվները, որոնք վերաբերում են Համակարգին, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով բոլոր հեղինակային իրավունքները, ապրանքանիշերը, արտոնագրերը, ապրանքանիշերը, ծրագրային ծածկագիրը, պատկերակները, լոգոները, նիշերը, դասավորությունները, առևտրային գաղտնիքները, գունային սխեման, գրաֆիկան, պատկերները և տեքստերը պաշտպանված են մտավոր սեփականության օրենքներով և պայմանագրեր։
  2. «AstroProxy» անվանումը, լոգոտիպը և կորպորատիվ ինքնությունը ներկայացնում են ընկերության մտավոր սեփականությունը Ընկերություն.
  3. Վերոնշյալ բոլոր օբյեկտները պատկանում են Ընկերությանը և հանդիսանում են նրա միակ սեփականությունը, ներառյալ բոլորը երրորդ կողմի կողմից ստեղծված տեքստերի, գրաֆիկայի, բովանդակության, ապրանքային նշանների, տվյալների բազաների և այլնի վերաբերյալ նյութական իրավունքներ կապալառուներ, աշխատակիցներ, Ընկերության խորհրդատուներ և Ընկերության այլ գործընկերներ:
  4. Դուք սույնով ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ չեք պատճենելու, փոխանցելու, տարածելու, վաճառելու, լիցենզավորելու, հակադարձ ինժեներ, փոփոխել, հրապարակել կամ մասնակցել փոխանցմանը կամ վաճառքին, ստեղծել ածանցյալ աշխատում է մտավոր սեփականությունից որևէ մեկից կամ որևէ այլ ձևով շահագործում առանց բացահայտ Ընկերության գրավոր համաձայնությունը:
  5. Սույնով դուք համաձայնում եք, որ վերը նշված բոլոր օբյեկտները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով, ապրանքային նշաններով կամ այլ համապատասխան մտավոր սեփականության իրավունքներ:
  6. Համաձայնագրի, դրա Հավելվածների և Համակարգի մեջ ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի որպես փոխանցում՝ կողմից ներածություն, էսթոպել կամ այլ կերպ, ցուցադրված կամ օգտագործված մտավոր սեփականության ցանկացած իրավունք Համակարգի ներսում օգտագործողներին:
  7. Կասկածներից խուսափելու համար Ընկերությունն արգելում է օգտագործել իր կամ իր դուստր ձեռնարկությունների տարբերանշանները որպես որևէ վեբ կայք կամ վեբ կայքի հղումի մի մասը, եթե Ընկերությունը չի հաստատում իր կամ իր մասնաճյուղերի նման օգտագործումը լոգոները նախապես և գրավոր.
 7. ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  1. Երրորդ կողմի ծառայությունները ներառում են վճարումների մատակարարների ծառայությունները և ցանկացած այլ ծառայություններ, տեղեկատվություն և հղումներ, որոնց վրա ցանկացած ձևով տրամադրվում են Համակարգում: Այս ծառայությունները մատուցվում են արտաքին կողմից ծառայություններ մատուցողներ, որոնք կապված չեն Ընկերության հետ:
  2. Երրորդ կողմի ծառայությունների և կայքերի/պլատֆորմների հղումների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, որտեղ օգտատերերը կարող են ստանալ Երրորդ կողմի ծառայությունները (օրինակ՝ կոճակների, համակարգի բաժինների տեսքով) տրամադրվում են բացառապես Օգտագործողների տեղեկատվական նպատակները և ոչ մի դեպքում չպետք է դիտարկվեն որպես օգտագործման առաջարկություններ Երրորդ կողմի նման ծառայություններ կամ նման արտաքին ծառայություններ մատուցողների կողմից մատուցվող ցանկացած այլ ծառայություններ:
  3. Օգտագործողները միշտ պետք է հիշեն, որ նման երրորդ կողմի ծառայությունները ենթակա են օգտատերերի համաձայնագրերի և այլ փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են արտաքին ծառայություններ մատուցողների կայքերում/հարթակներում: Նրանք են չեն ենթարկվում սույն Համաձայնագրի և դրանց Հավելվածների: Օգտագործողների բացառապես պատասխանատվությունն է գտնել, ուշադիր ուսումնասիրեք նման փաստաթղթերը և հասկանաք բոլոր համապատասխան պայմաններն ու պայմանները, որոնք նրանք կկատարեն մատուցել երրորդ կողմի ծառայություններ: Ոչ մի դեպքում Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ընկերության կրած վնասների համար Երրորդ կողմի ծառայությունների օգտագործումից ստացված օգտատերեր:
  4. Երրորդ կողմի ծառայությունների վճարները ներառված չեն Լիցենզավորման վճարների մեջ և ենթակա չեն վճարման առանձին՝ համաձայն օգտատերերի պայմանագրերի պայմանների և դրանում ներկայացված այլ փաստաթղթերի արտաքին ծառայություններ մատուցողների կայքեր/հարթակներ:
 8. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  1. Օգտագործողները սույնով երաշխավորում և երաշխավորում են հետևյալը.
   1. Հարգել և հետևել Համաձայնագիրը և դրա Հավելվածները, ինչպես նաև նախատեսված այլ կանոնները Համակարգի ներսում;
   2. Զերծ մնալ հետագա անօրինական գործունեությունից, կատարելուց, ձեռնարկելուց կամ ներգրավվելուց Օգտատիրոջ՝ մեզ հետ փոխհարաբերությունների կամ Օգտատիրոջ կողմից Համակարգի օգտագործման միջոցով.
   3. Համակարգի հետագա զարգացումից, կատարումից, ձեռնարկումից կամ ներգրավումից զերծ մնալու համար warez, ROM, վիրուս, գովազդային ծրագրեր, ճիճուներ, տրոյական ձիեր, չարամիտ ծրագրեր, լրտեսող ծրագրեր կամ որևէ այլ բաշխում նմանատիպ վնասակար գործողություններ և ապրանքներ կամ համակարգչային որևէ այլ կոդ, ֆայլ կամ ծրագիր նախատեսված է ընդհատելու, առևանգելու, ոչնչացնելու, սահմանափակելու կամ բացասաբար ազդելու որևէ մեկի ֆունկցիոնալության վրա համակարգչային ծրագրային ապահովում, ապարատային, ցանցային կամ հեռահաղորդակցության սարքավորումներ;
   4. Զերծ մնալ հետագա գործունեությունից, կատարելուց, ձեռնարկելուց կամ ներգրավվելուց, որոնք կարող են պատճառել (i) ցանցի ցանկացած ռեսուրս անհասանելի լինել իր նախատեսված օգտագործողների համար, ներառյալ՝ առանց սահմանափակում՝ «Service-ի մերժում (DoS)» կամ «Distributed Denial-of-Service (DDoS)» հարձակման միջոցով. (ii) ցանկացած անօրինական բովանդակության տարածում կամ որևէ անօրինական գործունեության խրախուսում. կամ (iii) երրորդ կողմի համակարգիչների կամ ծառայության ցանկացած վնաս կամ ծառայության ընդհատում.
   5. Համաձայնագրին և դրա Հավելվածներին, երկրի օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար Օգտագործողի քաղաքացիությունը և բնակության վայրը, երկիրը, որտեղ գրանցված է Մեր ընկերությունը, ինչպես նաև ցանկացած Համաձայնագրով նախատեսված մեր հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի այլ իրավասություն.
   6. Բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք Օգտատերը տրամադրել է մեզ Հաշվի գրանցման ընթացքում, ինչպես նաև ժամանակ Օգտագործողի կողմից Համակարգի օգտագործումը ճշգրիտ է և արդիական.
   7. Անմիջապես թարմացնել Ընկերությունը Գրանցման Տվյալների և ցանկացած այլ փոփոխության վերաբերյալ Օգտագործողի կողմից Համակարգի օգտագործման ընթացքում տրամադրված տեղեկատվությունը.
   8. Զերծ մնալ Համակարգը որևէ երրորդ կողմի անունով օգտագործելուց, եթե դրա հետ համաձայնեցված չէ Ընկերությունը, ինչը նշանակում է, որ նրանք լիովին պատասխանատու են բոլոր գործունեության համար, որոնք տեղի են ունենում ներքո նրանց հաշիվը:
  2. Այն օգտատերերը, որոնք մուտք են գործում Համակարգ Ստացող վստահված անձի ռեժիմով, սույնով լրացուցիչ երաշխիքներ են ստանում հետևյալը.
   1. Սպառնալիքներ, վիրավորանքներ, այլ հաղորդագրություններ ուղարկելու, տարածելու համար Համակարգի օգտագործումից զերծ մնալու համար որը սահմանափակված կամ արգելված է օրենքով կամ հակասում է ընդհանուր սկզբունքներին բարոյականություն, էթիկա;
   2. Ինտերնետի խախտման կամ խախտման փորձի համար Համակարգի օգտագործումից զերծ մնալու համար անվտանգություն, ինտերնետ օգտագործողների անվտանգություն (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով կամ փորձելով կատարել հետևյալ գործողությունները (i) երրորդ կողմի չարտոնված մուտքի ձեռքբերում տվյալներ, որոնց համար Օգտատերը չպետք է լինի սկզբնական ստացողը, (ii) անօրինական օգտագործումը ստացված տվյալներ՝ թույլտվության նպատակով երրորդ կողմի սերվերներ մուտք գործելու համար. ներառյալ օգտագործումը տեխնոլոգիաներ. նավահանգիստների սկանավորում, ջրհեղեղի պինգ, փաթեթների կեղծում և կեղծ երթուղային տեղեկատվություն;
   3. Համակարգն օգտագործելուց զերծ մնալու համար երրորդ կողմի ռեսուրսներին չարտոնված մուտք ստանալու համար (կայքեր, հաշիվներ, էջեր և այլն) և/կամ օգտագործել դրանք;
   4. Չպահանջված էլփոստի հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Համակարգից օգտվելուց զերծ մնալու համար (Սպամ), ինչպես նաև ցանկացած էլեկտրոնային հաղորդագրություն այն անհատներին, ովքեր չունեն հատուկ պահանջել է նման նյութեր և/կամ հստակ համաձայնություն չի տվել ստանալուն համապատասխան նյութեր Օգտագործողի կողմից: Այս համատեքստում Spam-ը հիմնականում նշանակում է զանգվածային նամակներ, եթե հասցեատերերի ցանկը ստեղծվում է IP-ի գրառումով կրկնակի ընտրության մեթոդի միջոցով հասցեն, որից հաստատվել է բաժանորդագրությունը, որը պետք է համապատասխանի ընկերության IP հասցեին վստահված անձ. Սպամը և նպաստող գործողությունները նույնպես հավասարազոր են (i) էլ-նամակներ առանց փոստի ուղարկելու չեղարկել բաժանորդագրության հղումը; (ii) տրամադրելով հղումներ դեպի սերվերներ և ենթացանցեր, որոնք օգտագործվում են փոստերի և այլ նյութերի համար գործողություններ (ներառյալ անուղղակի գործողությունները), որոնք թույլ են տալիս կամ հեշտացնում են չհամակարգված ուղարկումը հաղորդագրություններ (հասցեների հավաքում/փոխանցում, ծրագրերի, կայքերի բաշխում), (iii) գործողություններ կատարելը, որոնք հանգեցնում են spamhaus.org-ի սև ցուցակում հայտնվելուն:
   5. Զսպել Համակարգը ավտոմատացված ծրագրաշարի հետ համատեղ օգտագործելուց ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների գնում (ներառյալ տոմսեր, հագուստի ապրանքներ և այլն);
   6. Զերծ մնալ գովազդային տրաֆիկի իմիտացիայի նպատակով Համակարգի օգտագործումից.
   7. Չլիազորված ավտոմատացված տվյալների հավաքագրման նպատակով Համակարգն օգտագործելուց զերծ մնալու համար (Վերլուծում): Վերլուծությունը համարվում է չարաշահում, եթե առկա են հետևյալ պայմանները (i) այն ստեղծվել է robots.txt ֆայլի հրահանգների խախտմամբ, (ii) այն խախտվել է պայմանագրի պայմանների կամ օգտագործողի կողմից տվյալների օգտագործումը կարգավորող այլ փաստաթղթի մասին, (iii) այն արված է անձնական տվյալների մասին օրենքների խախտմամբ:
  3. Օգտատերերը, որոնք մուտք են գործում Համակարգ «Տրամադրող վստահված անձի» ռեժիմով, սույնով լրացուցիչ երաշխիքներ են ստանում հետևյալը.
   1. Նա/նա ունի բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու թույլտվությունները սարքի հետ կապված դրա համար պետք է օգտագործվի Համակարգ մուտք գործելու համար «Proxing proxy» ռեժիմով և ունի այդպիսի իրավունքներ և թույլտվություններ՝ վստահված անձի տրամադրման ներքո Համակարգ մուտք գործելու տևողության համար ռեժիմ, որի բացակայության դեպքում Օգտատերը պետք է անմիջապես դադարեցնի մուտքը Համակարգ Պրոքսի ռեժիմի տրամադրում;
   2. Նա համարժեք կերպով կվերահսկի ինտերնետ տրաֆիկի սպառումը, սարքի օգտագործումը ռեսուրսներ և սարքի օգտագործման այլ ասպեկտներ՝ Համակարգ մուտք գործելու համար Պրոքսի ռեժիմի տրամադրում:
  4. Սահմանափակումների վերը նշված ցանկը սպառիչ չէ: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ինքնուրույն որոշ դեպքերում որոշել, արդյոք Համակարգի օգտագործումը օրինական է, թե խախտում է Համակարգի պայմանները Համաձայնագիր. Պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում Ընկերությունն իրավունք ունի սահմանափակել (ժամանակավորապես կամ ամբողջությամբ) Օգտատիրոջ մուտքը Հաշիվ և դրանում նշված այլ գործողություններ կատարելու համար Համաձայնագիր և (կամ) որի իրականացումն անհրաժեշտ է համարել Ընկերությունը:
  5. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում հետաքննել Համաձայնագրի և դրա Հավելվածների բոլոր խախտումները, սպառնալիքները և Համակարգի չարտոնված օգտագործումը և կգործի համապատասխանաբար և այնպես, ինչպես կա համարվել է նպատակահարմար՝ ներառյալ, ի թիվս այլ բաների, անօրինականության կասկածի մասին հաղորդումը գործունեությունը իրավասու իրավապահ մարմիններին կամ այլ լիազորված երրորդ անձանց: Եթե անհրաժեշտ և օրենքով պարտավորված՝ Ընկերությունը կբացահայտի բոլոր համապատասխան տեղեկությունները վերը նշված իշխանությունները, ներառյալ անձնական անունները, էլ. նամակները, IP հասցեն, որոնման պատմությունը և այլն:
  6. Եթե ​​Օգտատերը խախտում է Համակարգից օգտվելու վերաբերյալ իր նկատմամբ կիրառվող օրենքները կամ վերը նշվածը պահանջներին, Ընկերությունն իրավունք ունի ուղղակիորեն ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակվում է Օգտատիրոջ հաշվի չեղարկումով և նույնիսկ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործողությունների ձևով Օգտագործողի իրավական պատասխանատվություն: Նման դեպքում Ընկերությունը պետք է այդ մասին տեղեկացնի իրավական մարմիններին Օգտագործողը և իրեն իրավունք է վերապահում հրապարակայնորեն հայտարարել այդ Օգտատիրոջ մասին՝ այլ Օգտատերերի անվտանգությունն ապահովելու համար, մարդիկ, հաստատությունները, կառավարությունները և պետությունները:
 9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ, ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ
  1. Ընկերությունը տրամադրում է մուտք դեպի Համակարգ «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ» և «Ինչպես Հասանելի է» հիմունքներով՝ առանց հետագա խոստումներ և երաշխիքներ Ընկերությունից՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ պայմանի, արժեքի կամ Համակարգի որակը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, առևտրականության, պիտանիության ցանկացած երաշխիք կամ համապատասխան նպատակի համար, ոչ խախտում, անվտանգություն, ճշգրտություն, վիրուսների բացակայություն կամ որևէ այլ դրա թերությունները, երաշխիքները, որոնք բխում են գործարքի, օգտագործման կամ առևտրային պրակտիկայից:
  2. Ընկերությունն այնուհետև հստակորեն հրաժարվում է Համակարգի օգտագործման վերաբերյալ ցանկացած ներկայացուցչությունից կամ երաշխիքներից կլինի շարունակական, անխափան կամ առանց սխալների, կամ դրանում պարունակվող ցանկացած տեղեկատվություն կլինի ճշգրիտ կամ ամբողջական:
  3. Օգտագործողը սույնով ընդունում և համաձայնում է կրել ցանկացած կորուստ, որը կհանգեցնի իր մեղքի կամ սխալի. Համակարգի ընդլայնված մուտքի պատվիրում և լիցենզավորման վճարների վճարում:
  4. Թեև Ընկերությունն անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ճշգրիտ և ժամանակին տեղեկատվություն տրամադրելու համար Համակարգ, այն միշտ չէ, որ կարող է լինել ամբողջովին ճշգրիտ, ամբողջական կամ ընթացիկ և կարող է ներառել նաև տեխնիկական անճշտություններ կամ տպագրական սխալներ.
  5. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատժիչ, պատահական, հետևանքային և այլ վնասներ կամ տվյալների կորուստ, շահույթ, գուդվիլ կամ հեղինակություն, անձնական վնասվածք կամ որևէ այլ վնաս Հետևյալի հետևանքով. (i) Համակարգի ձեր մուտքը և օգտագործումը, (ii) Համակարգից օգտվելու ձեր անկարողությունը Համակարգ (iii) Համակարգում պարունակվող ցանկացած տեղեկատվություն կամ բովանդակություն:
  6. Ընկերությունը որևէ հայտարարություն չի անում և բացառում է արտահայտված կամ ենթադրյալ երաշխիքները համապատասխանության, հուսալիության վերաբերյալ գործող օրենսդրությամբ հնարավոր առավելագույն չափով, Համակարգի տեղեկատվության հասանելիությունը, ժամանակին և ճշգրտությունը, Համակարգի բովանդակությունը և հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքերը Համակարգում:
  7. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու համար, եթե այդպիսին է ձախողումը իր ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս որևէ պատճառի արդյունք է, որը ներառում է, ի թիվս այլոց, ուժը մաժորային իրավիճակ, հաքերային հարձակումներ, մեխանիկական, ընտրական և հաղորդակցության խանգարումներ կամ վատթարացում:
  8. Համակարգի մուտքը, դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը և բովանդակությունը տրամադրվում են առանց որևէ երաշխիքի:
  9. Օգտագործողների կողմից Համակարգ մուտք գործելու ընթացքում վստահված անձի ռեժիմով Ընկերությունը չի ենթադրում որևէ մեկը պատասխանատվությունը Համակարգ մուտք գործող Օգտատերերի սարքերի օրինական վերաբերմունքի համար Պրոքսի ռեժիմի տրամադրում: Այն դեպքերում, երբ սարքն օգտագործվել է Համակարգ մուտք գործելու համար՝ Ստանալով վստահված անձի ռեժիմ՝ խախտելով պայմանագրով սահմանված երաշխիքները և պայմանները, Օգտագործողը ով մուտք է գործում Համակարգ «Տրամադրող վստահված անձ» ռեժիմով, դրա համար պատասխանատվություն է կրում անձամբ պարտավորվում է փոխհատուցել Ընկերությանը երրորդ կողմերից և/կամ իշխանություններից ցանկացած տեսակի պահանջներից և/կամ հաստատություններ:
 10. ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
  1. Կիրառելի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով Դուք սույնով համաձայնում եք փոխհատուցել Ընկերությանը և իր գործընկերներին ընդդեմ ցանկացած գործողության, պարտավորության, ծախսերի, պահանջի, կորստի, վնասի, վարույթի կամ ծախսի տուժել կամ առաջացել է, եթե ուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն չի բխում Համակարգի կամ ձեր կողմից ձեր օգտագործումից սույն Համաձայնագրի և դրա Հավելվածների խախտում:
 11. ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՍԵՑՈՒՄ
  1. Ընկերությունն իր հայեցողությամբ և ցանկացած ժամանակ կարող է կասեցնել Համակարգ մուտք գործելու կամ օգտագործելու Օգտատիրոջ իրավունքը Օգտատիրոջը ծանուցելուց անմիջապես հետո, եթե Ընկերությունը որոշի, որ.
   1. Օգտատիրոջ կողմից Համակարգի օգտագործումը (i) անվտանգության վտանգ է ներկայացնում Համակարգի կամ որևէ երրորդ կողմի համար, (ii) կարող է բացասաբար ազդել Համակարգի կամ որևէ այլ Օգտատիրոջ վրա, այդ թվում՝ օգտատիրոջը պատճառ դառնալու միջոցով արգելափակված է որոշակի կայքերից, ցանցերից կամ ծառայություններից, (iii) կարող է ենթարկել Ընկերությանը, մեր փոխկապակցված անձինք կամ պատասխանատվություն կրող որևէ երրորդ կողմ, կամ խախտում է որևէ գործող օրենսդրություն կամ կանոնակարգերը, (iv) կարող են լինել խարդախ, կամ (v) կարող են արատավորել կամ արժեզրկել Ընկերության հեղինակությունը կամ բարի կամք; կամ
   2. Օգտատերը խախտում է սույն Համաձայնագիրը, ներառյալ, եթե Օգտատերը խախտել է վճարման պարտավորությունները:
 12. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
  1. Հավաքածու, գրանցում, կազմակերպում, կառուցվածքավորում, պահպանում, հարմարեցում կամ փոփոխում, որոնում, Ընկերության կողմից խորհրդատվություն, օգտագործում, բացահայտում փոխանցման և մշակման այլ տեսակներ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարգավորվում են AstroProxy-ի Գաղտնիության քաղաքականությամբ: Հղում դեպի AstroProxy Գաղտնիության քաղաքականությունը կարելի է գտնել սույն Համաձայնագրի առաջին էջում:
  2. Ընկերությունն իրավունք ունի, բայց ոչ պարտավորություն, վերահսկելու Օգտատիրոջ կողմից Համակարգի օգտագործումը հաշվարկային նպատակներով և ստուգելու ոչ չարաշահում կամ ցանցի չարաշահում:
  3. Ընկերությունը կարող է տրամադրել Օգտատիրոջ համապատասխան տեղեկատվությունը ցանկացած մարմնի հետ բողոքի կամ ա հայցադիմում, որտեղ Ընկերությունը որոշում է, որ անհրաժեշտ է պահպանել օրենքը, կանոնակարգը, դատավարությունը կամ դատարանի որոշում:
 13. ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
  1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերից որևէ մեկը չի դադարեցրել սույն Համաձայնագիրը սույն Համաձայնագրի պայմանները:
  2. Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք կունենա ցանկացած ժամանակ դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը՝ տրամադրելով մյուսին տրամադրել նախապես գրավոր ծանուցում մինչև օրացուցային ամսվա վերջ: Համաձայնագիրը համարվում է դադարեցվել է այն օրացուցային ամսվա վերջին օրը, երբ գրավոր ծանուցումն է ստացվել, առանց այդ դադարեցման պատճառով կողմը որևէ պատասխանատվություն կրելու մյուս կողմի նկատմամբ:
  3. Վերոնշյալ գրավոր ծանուցման առաքումն իրականացվում է փոստի կողմից տրամադրված էլ կողմերը պայմանագրի կատարման ընթացքում: Նման նպատակների համար Ընկերությունը կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ էլ հասցեն, որը տրամադրվել է Հաշվի գրանցման ժամանակ, մինչդեռ Օգտատերը պետք է օգտագործի էլ.փոստի հասցեն Ընկերության կողմից տրամադրված սույն Համաձայնագրի վերջում
  4. Ընկերությունն իրավասու է անհապաղ դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը՝ գրավոր էլ Օգտագործողը, որտեղ Ընկերությունը կասկածներ ունի, որ (ա) Օգտագործողը խախտում է որևէ ներկայացուցչություն կամ սույն Պայմանագրում նշված երաշխիքը. (գ) Օգտագործողը ներգրավվում է ցանկացած գործողության կամ գործունեության մեջ, որը, Ընկերության կողմից միանձնյա հայեցողությամբ, Ընկերությանը վտանգի տակ է դնում ցանկացած կիրառելի օրենքների կամ կանոնակարգերի համաձայն: Ընկերությունը չպետք է պատասխանատվություն կրել Օգտատիրոջ կամ որևէ երրորդ կողմի առաջ սույն Համաձայնագրի դադարեցման հետևանքով առաջացած կորուստների համար:
  5. Պայմանագրի դադարեցումից հետո ցանկացած չմարված հատուցման գումարը անմիջապես կդառնա Սույնով տրված լիցենզիան կդադարեցվի և Օգտատերն անհապաղ կդադարեցնի օգտագործելով համակարգը:
 14. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՕՐԵՆՔ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
  1. Համաձայնագիրը կառավարվում և մեկնաբանվում է համաձայն օրենքների և կանոնակարգերի Հայաստանի Հանրապետությունը։
  2. Օգտագործողը և ընկերությունը սույնով համաձայնում են վաթսուն (60) օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնել միմյանց ցանկացած վեճի մասին երբ այն առաջանում է: Նման նպատակների համար Ընկերությունը կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ էլ Հաշվի գրանցում, մինչդեռ Օգտատերը պետք է օգտագործի վերջում Ընկերության կողմից տրամադրված էլ.փոստի հասցեն սույն Համաձայնագրի
  3. Օգտագործողները համաձայն են, որ ցանկացած վեճ, հակասություն, տարբերություն կամ պահանջ, որը բխում է կամ առնչվում է դրան Համաձայնագիր, ներառյալ գոյությունը, վավերականությունը, մեկնաբանումը, կատարումը, խախտումը կամ դադարեցումը այն պետք է փորձվի լուծել բանակցությունների միջոցով՝ նախքան դրանք դատարան ներկայացնելը։
  4. Եթե ​​վեճը չլուծվի բանակցությունների ընթացքում, ապա շահագրգիռ կողմը կարող է ներկայացնել վեճը Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան դատարանում` ընկերության գտնվելու վայրին համապատասխան:
  5. Ցանկացած վեճի դեպքում կողմերը կարող են միայն իրենց անունից հայց ներկայացնել մյուս կողմի դեմ, և ոչ այլ անձի կամ կազմակերպության կամ անձանց խմբի անունից: Օգտագործողները և Ընկերությունը համաձայնում են չանել մասնակցել համախմբված դատավարությանը ցանկացած այլ անձի կամ կազմակերպության մասնակցությամբ վեճերի (դաս. գործողություն):
 15. ՓՈԽԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ
  1. Դուք չեք կարող զիջել կամ փոխանցել սույն Համաձայնագրով և դրանով նախատեսված ձեր որևէ իրավունք կամ պարտավորություն Հավելվածներ՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության, այդ թվում՝ օրենքի ուժով կամ օրենքով կապ ցանկացած հսկողության փոփոխության հետ.
  2. Ընկերությունը կարող է փոխանցել կամ զիջել իր իրավունքները և (կամ) պարտականությունները սույն Համաձայնագրով և դրա համաձայն Հավելվածներ ցանկացած ժամանակ առանց Օգտատիրոջ հաստատման, ներառյալ որպես միաձուլման, ձեռքբերման կամ այլ մաս կորպորատիվ վերակազմակերպում Ընկերության մասնակցությամբ:
  3. Համաձայնագիրը պարտադիր է և գործելու է ի շահ կողմերի, նրանց իրավահաջորդների և թույլատրված հանձնարարում է.
 16. ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
  1. Պայմանագիրը պարունակում է Համակարգի օգտագործման վերաբերյալ կողմերի համաձայնությունը և փոխարինում է Օգտագործողի և Ընկերության միջև նախկին և արդի բոլոր փոխըմբռնումները նույն թեմայի վերաբերյալ:
  2. Պայմանագրի և Ընկերության հետ Ձեր ցանկացած գրավոր համաձայնագրի միջև որևէ հակասության դեպքում, այդ այլ համաձայնագրի պայմանները գերակայում են միայն այն դեպքում, եթե Համաձայնագիրը հատուկ բացահայտված է և հայտարարված է, որ չեղյալ է համարվում նման այլ պայմանագրով:
  3. Ընկերության կողմից Պայմանագրով նախատեսված որևէ իրավունքի, լիազորության կամ արտոնության չկիրառումը կամ ուշացումը չի համարվում դրանից հրաժարում:
  4. Պայմանագրերից որևէ մեկի անվավերությունը կամ անգործունակությունը չի ազդի որևէ այլ Համաձայնագրի վավերականության կամ կատարման վրա, որոնք բոլորը կմնան ամբողջությամբ և ուժի մեջ:
 17. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  1. Սույնով Ընկերությունն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոփոխել Պայմանագիրը ցանկացած ողջամիտ հաճախականությամբ՝ Համակարգում տեղադրելով Համաձայնագրի փոփոխված տեքստը: Համաձայնագրի նոր տարբերակն իր առաջին էջում կներառի թարմացման ամսաթիվ:
  2. Օգտագործողը պարտավորվում է իր ռիսկով տեղեկացված լինել Պայմանագրի փոփոխությունների հետ և անել հետևյալը. Համաձայնագիրը և դրա հավելվածները և այլն) իր Հաշվի սկզբնական գրանցումից և փոփոխությունից հետո ցանկացած ժամանակ, (ii) կանոնավոր կերպով այցելել Համակարգի կայքի համապատասխան էջ և ուսումնասիրել փոփոխված Համաձայնագրի ամբողջ փաստաթուղթը տվյալ դեպքում. թարմացման ամսաթվի փոփոխություն:
  3. Եթե ​​Դուք համաձայն չեք Համաձայնագրի փոփոխություններից որևէ մեկին, Դուք պետք է անհապաղ դադարեցնեք Համակարգի օգտագործումը:
ԿԱՊԵՔ ՄԵԶ

Եթե Համաձայնագրի տեքստում կամ դրա հավելվածներից որևէ մեկում որևէ բան անհասկանալի է մնացել, մենք ուրախ կլինենք ձեզ համար պարզաբանել դրա դրույթները:

Համաձայնագրի, դրա հավելվածների և համակարգի հետ կապված հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապվել մեզ հետ հետևյալ էլ. [email protected]:

Loading