Ліцензійна угода

Ліцензійна угода AstroProxy

Останнє оновлення: 4 серпня 2022 р.

Цей текст був створений за допомогою автоматичної системи перекладу та може містити помилки. Оригінальну англійську версію, що має юридичну вагу, можна знайти на цій сторінці.

Сьогодні AstroProxy License Agreement (Угода) є юридично обов’язковою угодою між вами (Ви, Користувач) і Cyberzilla LLC., зареєстроване відповідно до законів і правил Вірменської Республіки (Компанія, Ми, Ми), що регулює використання вами Системи (як визначено нижче).

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Ви однозначно та беззастережно погоджуєтесь дотримуватися умов цієї Угоди та додатків до неї реєстрація облікового запису в Системі.

  Додатки до Угоди (Додатки) включають, але не обмежуючись, наведене нижче документи:

 1. Політика конфіденційності AstroProxy (доступна за наступним посиланням: https://astroproxy.com/ua/privacy-policy);
 2. Політика щодо файлів cookie AstroProxy (доступна за наступним посиланням: https://astroproxy.com/ua/cookies-policy).

 

Зауважте, що деякі положення вищезгаданих документів можуть бути додатково розроблені в рамках система.

Комплекс умов, передбачених цією Угодою, додатками до неї та Системою, включає повне розуміння та домовленість між Вами та Компанією.

Якщо Ви не згодні з будь-якою з умов, передбачених цією Угодою та Додатками до неї, Ви негайно припинити реєстрацію облікового запису та припинити будь-яке використання Системи.

Цим Компанія залишає за собою право вносити зміни до Угоди та Додатків до неї шляхом публікації їх оновлених версія в системі. Дата на першій сторінці означає дату останнього оновлення документів.

Цим ви зобов’язуєтесь тримати себе в курсі Угоди, регулярно перевіряти наявність оновлень у Системі та ознайомитись із зміненим текстом у разі оновлення.

Якщо після внесення змін до Угоди та (або) Додатків до неї Ви не погоджуєтеся з жодною із поправок, Ви повинні негайно припинити будь-яке використання Системи та закрити Ваш обліковий запис.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо будь-яке зі слів, використаних у тексті Угоди, починається з великої літери, це має бути зрозуміло і тлумачиться у спосіб, передбачений цим розділом Угоди.

Компанія, ми, ми

Приватна компанія Cyberzilla LLC., реєстраційний номер 53111969, за адресою Республіка Вірменія, місто Єреван, вулиця Григора Лусаворича 7

Система

Набір інформації, веб-форм, програмно-апаратних засобів та об'єктів інтелектуальної власності (включаючи комп’ютерне програмне забезпечення, база даних, дизайн графічного інтерфейсу, контент тощо), які належать Компанії, можна отримати доступ з різних пристроїв користувача, підключених до Інтернету за допомогою спеціального веб-перегляду програмне забезпечення (браузер) у домені «astroproxy.com», включаючи домени наступних рівнів, а також всі IP-адреси для доступу до Системи та використовуватися відповідно до встановлених дозволених видів використання в Угоді про анонімне користування Інтернетом.

Ви, користувач

Фізичні та юридичні особи, які відповідають вимогам, передбаченим на даний момент Угоду, мати зареєстрований акаунт, користуватися Системою.

Обліковий запис

Набір даних, записаних у Системі під певним Користувачем з моменту їх успішного виконання реєстрація та включає всі взаємодії Користувача з Системою.

Реєстраційні дані

Персональні дані Користувача, надані фізичною особою Компанії шляхом заповнення реєстраційна форма для реєстрації Облікового запису, повний перелік якої наведено у відповідному розділі цієї Угоди та додатків до неї.

Обліковий запис третьої сторони

Обліковий запис користувача, зареєстрований на сторонніх платформах і веб-сайтах, таких як Gmail, Facebook, Google+ тощо, які за підтвердженням Користувача можна використовувати для реєстрації облікового запису в межах система.

Особисті дані

Будь-яка інформація, яка надає Користувачі, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої живої особи Компанія під час реєстрації облікового запису, інформація, яка збирається про Користувача автоматично Система, інформація, яку Користувачі надають Компанії з метою реєстрації та спілкування, як а також інформацію, яку Компанія отримує від третіх сторін.

Збір за ліцензування

Винагорода Компанії за надання прав на використання Системи Користувачам.

Параметр автоматичного поновлення

Варіант платежів, при якому Користувач погоджується сплатити Ліцензійний збір за регулярний платіж основи.

Постачальники платежів

Юридичні особи, які не пов’язані з Компанією та надають послуги, що дозволяють Користувачам оплачувати Ліцензійні збори для Компанії.

Послуги третіх сторін

Послуги, що надаються юридичними особами, не пов’язаними з Компанією, інформацію про які можна отримати знайдені в системі.

 

Якщо в цьому документі використовуються будь-які терміни, які не були визначені вище або в іншій частині документ, такі терміни потрібно розуміти так, як вони інтерпретуються в Додатках, чинному законодавстві, та нормативно-правових актів і лише в крайньому випадку відповідно до загальноприйнятої практики.


 1. ПРИВОДНІСТЬ
  1. Щоб мати право використовувати Систему, Ви повинні одночасно відповідати всім наступним умовам протягом усього періоду використання Системи:
   1. Досягти віку 18 років;
   2. Мати повноваження представляти юридичну особу, яка має намір використовувати Систему (у разі Користувач – юридична особа);
   3. Мати повну правоздатність укладати юридично зобов’язальні угоди, включаючи, але не обмежуючись представити Угоду;
   4. Використовуйте Систему лише в законних цілях, які не пов’язані з тероризмом, шахрайство, шахрайство чи будь-який інший вид незаконної діяльності і не заважає обмеження, передбачені Угодою, законами та правилами вашої країни громадянство та місце проживання, країна, де зареєстрована Наша компанія, а також будь-яка інша юрисдикції, що застосовується до Наших відносин згідно з Угодою.
  2. Цим ми залишаємо за собою право відмовити Вам у реєстрації облікового запису та (або) призупинити Ваш доступ до Системи, де ми маємо підстави вважати, що будь-яка з вимог, наведених у ст цієї глави Угоди не виконано або будь-які інші умови вимагають таких дій та передбачені Договором та Додатками до нього.
 2. ПРИЙМАННЯ УГОДИ
  1. Вважатиметься, що Ви уважно вивчили весь текст Угоди та всі Додатки до неї і беззастережно та однозначно прийняти цю Угоду та Додатки до неї після виконання реєстрація облікового запису з використанням функцій Системи.
  2. Для реєстрації облікового запису в системі Ви можете вибрати процедуру реєстрації вручну Систему або реєстрацію на визначеному сторонньому веб-сайті чи службі.
  3. Щоб скористатися процедурою реєстрації вручну в Системі, виконайте наступні кроки:
   1. Перейдіть на початкову сторінку веб-сайту Системи;
   2. Знайдіть і натисніть кнопку «Зареєструватися» на початковій сторінці Веб-сайту;
   3. Заповніть наступні реєстраційні дані на сторінці, на яку Ви будете перенесені:
    1. Ваша електронна адреса (вона буде використовуватися як «Вхід» під час Вашої подальшої взаємодії з система);
    2. Випадковий набір букв, цифр і символів (вона буде використовуватися як «Пароль» під час Ваша подальша взаємодія з Системою).
   4. Поставте ☑ біля поля «Я прочитав і погоджуюся з ліцензійною угодою AstroProxy» та «Я прочитали та погодилися з Політикою конфіденційності AstroProxy» або їх альтернативами, наданими на сайті веб-сайт системи;
   5. Натисніть кнопку «ЗАРЕГІСТРАЦІЯ» на тій же сторінці сайту Системи;
  4. Щоб скористатися реєстрацією на спеціальному веб-сайті або службі третьої сторони, виконайте наведені нижче дії.
   1. Перейдіть на початкову сторінку веб-сайту Системи;
   2. Знайдіть і натисніть кнопку «Зареєструватися» на початковій сторінці сайту Системи;
   3. Знайдіть і виберіть кнопку реєстрації за допомогою стороннього облікового запису на веб-сайті Системи;
   4. Виконайте процедуру підтвердження надання доступу до Системи Вашому Обліковий запис третьої сторони, наданий на веб-сайті такої третьої сторони, де Ви будете перебувати перенаправлено.
  5. Разом із прийняттям цієї Угоди та Додатків до неї здійснюється реєстрація Облікового запису вважатися підтвердженням вашої відповідності Системним критеріям прийнятності та надання інші гарантії, розкриті в розділі про гарантію цієї Угоди.
  6. Якщо у Вас виникли проблеми чи питання щодо Системи та(або) реєстрації, скористайтеся, будь ласка зв’яжіться з нами за контактними даними, зазначеними в цій Угоді та на веб-сайті Системи.
 3. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
  1. Компанія надає Вам всесвітню невиключну, непередавану платну ліцензію на доступ та використання Система виключно для Вашого безпосереднього особистого некомерційного використання протягом терміну дії цієї Угоди залишаються в силі, якщо інше не передбачено Угодою.
  2. Ви не повинні (i) надавати будь-які права, передбачені цією Угодою та Додатками, і (ii) дозволяти або дозволити третім особам використовувати Систему від Вашого імені.
  3. Компанія залишає за собою будь-які права, прямо не надані в цій Угоді, у тому числі без обмеження, будь-які права на Систему.
  4. Ви можете використовувати Систему відповідно до таких дозволених видів використання: (i) з метою доступ до Інтернету за допомогою проксі-адреси Інтернет-протоколу (адреси проксі-сервера IP), наданої іншим Користувачі – цей тип використання може бути обраний Вами безпосередньо за допомогою функцій Системи (Отримання Проксі) та (ii) з метою надання Вашої адреси Інтернет-протоколу (IP-адреси) іншим особам Користувачі (Надання проксі-сервера), для яких Компанія надає таким Користувачам можливість використовувати Систему під умови Отримання довіреності на спеціальних умовах за письмовим запитом таких Користувачів.
  5. Ми дозволимо вам отримати доступ до Системи в режимі надання проксі-сервера, якщо ми маємо технічні можливості для цього та після успішного подання Вами форми, яку Ми надамо в письмовій формі запит. Використовуючи Систему в режимі надання проксі-сервера, ви погоджуєтеся з тим, що деякі з ваших Інтернет трафік і ресурси на вашому пристрої можуть використовуватися іншими Користувачами, які використовують Систему в рамках Режим отримання проксі. Використовуючи Систему як Проксі-користувача, що надає, ви погоджуєтеся з тим, що споживання Вашого інтернет-трафіку буде регулюватися умовами Вашого договору з Вашою послугою Інтернету постачальника, і що кількість споживаних ресурсів Вашого пристрою залежатиме від обсягу використання пристрій Користувачами, які використовують систему в режимі Receiving Proxy.
  6. При використанні Системи за допомогою Системи в режимі надання проксі-сервера Ви маєте права: (i) вкажіть у формі домени, для яких Ваш пристрій може і не може використовуватися іншими Користувачами отримувати доступ до Системи в режимі проксі-одержувача, (ii) припинити Ваш доступ до Системи під Надання режиму проксі в будь-який час, надіславши Використовувати письмовий запит.
  7. Особливі умови використання Системи в режимі проксі-сервера для тих Користувачів, які мають доступ до режиму надання проксі-сервера вказані в початково поданій формі та залежать від фактичне використання пристрою Користувача іншими Користувачами. Зверніть увагу, що надання довіреності можливе лише за умови одночасно виконуються такі умови: (i) Ваш пристрій підключено до Wi-Fi, (ii) Ваш Ви не використовуєте пристрій, (iii) Ваш пристрій підключено до мережі або більше ніж на 60% заряджений.
 4. БЕЗКОШТОВНА ПРОБНА ОПЕРАЦІЯ
  1. Компанія може надати Вам право доступу та використання Системи під час пробної версії, оцінки, бета-версії або інша безкоштовна основа (Безкоштовна пробна версія). Цим ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ви може використовувати Систему лише за умовами безкоштовної пробної версії на тимчасовій основі та в межах визначені Компанією на умовах безкоштовної пробної версії в Системі.
  2. Цим ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що ви не можете скасувати свій доступ до Системи під умов безкоштовної пробної версії до її закінчення, ви будете вважатися (i) задоволеними система досвід якості Системи та (ii) бажання продовжувати використання Системи на Ваших умовах Безкоштовна пробна версія та оплата за використання Системи.
  3. Компанія залишає за собою право на власний розсуд будь-коли припинити надання безкоштовної пробної версії час. У такому випадку ви більше не матимете доступу до функціональних можливостей Системи, наданих у розділі безкоштовна пробна версія.
 5. ЗБІР ЗА ЛІЦЕНЗІЮ
  1. Щоб отримати доступ до функціональних можливостей Системи в режимі Receiving Proxy, Користувачі є необхідно обирати та сплачувати Ліцензійні збори за допомогою функцій Системи.
  2. Ставки ліцензійних зборів та умови оплати надаються в Системі.
  3. Вибираючи опцію автоматичного поновлення, ви надаєте Компанії право надсилати замовлення на ваш платіж Постачальник для відрахування Ліцензійного збору після закінчення певного періоду на регулярній основі.
  4. Цим Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати ставки ліцензійних зборів (включаючи збільшення ставок ліцензійних зборів) та умови оплати в будь-який час без попередження користувачів. Змінені ставки зборів та умови платежів набувають чинності з моменту їх публікації в Систему та (або) цю Угоду.
  5. Якщо Ви не згодні зі зміненими ставками Ліцензійних зборів та (або) умовами оплати Вам необхідно негайно припинити використання вами Системи та скасувати всі майбутні платежі Ліцензійних зборів якщо вони стосуються Вас згідно з умовами автоматичного поновлення.
  6. Ставки Ліцензійних зборів не включають податки та будь-які побічні комісії Постачальників платежів. Користувач несе відповідальність за сплату всіх відповідних податків, зборів, зборів та комісії. Нарахування таких комісій, якщо такі є, регулюється угодою між ними Провайдери платежів і Користувач.
  7. Користувачі цим погоджуються отримувати електронні рахунки-фактури та квитанції від Компанії.
  8. Користувачі цим погоджуються та гарантують інформувати Компанію про будь-які помилки та недоліки в Системі, які дозволити Користувачам безкоштовне використання Системи. Якщо Користувач не дотримується гарантії Компанія має право стягувати плату з Користувача за використання Системи протягом терміну дії таких помилок та недоліки були представлені на основі застосовних ставок ліцензійних зборів.
  9. Цим ви визнаєте та погоджуєтесь, що в межах, дозволених законом, Компанія може відмовити Вам у цьому повернення ліцензійних зборів. Ви можете знайти детальні умови щодо повернення ліцензійних зборів у AstroProxy Політика повернення коштів.
 6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Усі активи інтелектуальної власності Компанії, які розглядають Систему, включаючи, але не обмежуючись ними всі авторські права, торгові марки, патенти, торгові марки, програмний код, значки, логотипи, символи, макети, комерційна таємниця, колірна гамма, графіка, зображення та тексти захищені законами про інтелектуальну власність і договори.
  2. Назва «AstroProxy», логотип та фірмовий стиль представляють інтелектуальну власність компанії Компанія.
  3. Усі вищезазначені об’єкти належать Компанії та є її одноосібною власністю, у тому числі всі матеріальні права на тексти, графіку, контент, торгові марки, бази даних тощо, створені третьою стороною підрядники, співробітники, консультанти Компанії та інші партнери Компанії.
  4. Цим ви заявляєте та гарантуєте, що не будете копіювати, передавати, розповсюджувати, продавати, ліцензувати, здійснити зворотний інжиніринг, модифікувати, публікувати або брати участь у передачі чи продажу, створювати похідний інструмент працює на основі інтелектуальної власності або будь-яким іншим чином експлуатує будь-яку інтелектуальну власність без явного пояснення письмова згода Компанії.
  5. Цим ви погоджуєтеся, що всі вищезгадані об’єкти захищені авторськими правами, торговими марками або інші відповідні права інтелектуальної власності.
  6. Ніщо в Угоді, Додатках до неї та Системі не повинно тлумачитися як передача наслідки, позбавлення чи інше, будь-які права на будь-яку інтелектуальну власність, що відображається або використовується в рамках Системи Користувачам.
  7. Щоб уникнути сумнівів, Компанія забороняє використання будь-яких логотипів своїх або її філій як частина посилання на будь-який веб-сайт або з нього, якщо Компанія не схвалить таке використання її чи її філій логотипи заздалегідь і в письмовій формі.
 7. СТОРОНІ ПОСЛУГИ
  1. Послуги третіх сторін включають послуги Постачальників платежів та будь-які інші послуги, інформацію та посилання, на які в будь-якій формі надаються в рамках Системи. Ці послуги надаються зовнішніми постачальники послуг, які не мають відношення до Компанії.
  2. Будь-яка інформація про Сторонні послуги та посилання на веб-сайти/платформи, де користувачі можуть отримати Служби третіх сторін (наприклад, у вигляді кнопок, розділів системи) надаються виключно для інформаційні цілі Користувачів і ні в якому разі не розглядаються як рекомендації до використання такі Послуги третіх сторін або будь-які інші послуги, що надаються такими зовнішніми постачальниками послуг.
  3. Користувачі завжди повинні пам’ятати, що такі Сторонні послуги підпадають під дію користувацьких угод та іншу документацію, надану на веб-сайтах/платформах зовнішніх постачальників послуг. Вони є не підпадають під дію цієї Угоди та Додатків до неї. Виключна відповідальність користувачів за пошук, уважно вивчіть такі документи та зрозумійте всі відповідні умови, на яких вони будуть надавати Послуги третіх сторін. Ні в якому разі Компанія не несе жодної відповідальності за збитки Користувачі, отримані від використання Сторонніх Сервісів.
  4. Плата за послуги третіх сторін не входить до Ліцензійних зборів і підлягає сплаті окремо відповідно до умов користувацьких угод та іншої документації, наданої на веб-сайти/платформи зовнішніх постачальників послуг.
 8. СТОРОНІ ПОСЛУГИ
  1. Послуги третіх сторін включають послуги Постачальників платежів та будь-які інші послуги, інформацію та посилання, на які в будь-якій формі надаються в рамках Системи. Ці послуги надаються зовнішніми постачальники послуг, які не мають відношення до Компанії.
  2. Будь-яка інформація про Сторонні послуги та посилання на веб-сайти/платформи, де користувачі можуть отримати Служби третіх сторін (наприклад, у вигляді кнопок, розділів системи) надаються виключно для інформаційні цілі Користувачів і ні в якому разі не розглядаються як рекомендації до використання такі Послуги третіх сторін або будь-які інші послуги, що надаються такими зовнішніми постачальниками послуг.
  3. Користувачі завжди повинні пам’ятати, що такі Сторонні послуги підпадають під дію користувацьких угод та іншу документацію, надану на веб-сайтах/платформах зовнішніх постачальників послуг. Вони є не підпадають під дію цієї Угоди та Додатків до неї. Виключна відповідальність користувачів за пошук, уважно вивчіть такі документи та зрозумійте всі відповідні умови, на яких вони будуть надавати Послуги третіх сторін. Ні в якому разі Компанія не несе жодної відповідальності за збитки Користувачі, отримані від використання Сторонніх Сервісів.
  4. Плата за послуги третіх сторін не входить до Ліцензійних зборів і підлягає сплаті окремо відповідно до умов користувацьких угод та іншої документації, наданої на веб-сайти/платформи зовнішніх постачальників послуг.
 9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ, ВИКЛЮЧЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ
  1. Компанія надає доступ до Системи на основі «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО», без обіцянки та гарантії від Компанії, явні чи неявні щодо умови, щодо вартості чи якість Системи, включаючи, без обмежень, будь-які гарантії товарності, придатності або придатність для певної мети, непорушення, безпека, точність, відсутність вірусів або будь-яких інших їх дефекти, гарантії, що випливають із ведення торгівлі, використання або торгової практики.
  2. Крім того, компанія прямо відмовляється від будь-яких заяв або гарантій щодо використання Системи буде безперервним, безперервним або безпомилковим, або що міститься в ньому будь-яка інформація точна або повна.
  3. Цим Користувач визнає та погоджується нести будь-які збитки, які призвели до його/її власної вини або помилки замовлення розширеного доступу до Системи та сплата Ліцензійних зборів.
  4. Хоча Компанія робить все можливе для надання точної та своєчасної інформації в межах Система, вона не завжди може бути абсолютно точною, повною або актуальною, а також може включати технічну неточності або друкарські помилки.
  5. Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, каральні, випадкові, наслідкові та інші збитки або втрата даних, прибутку, доброї волі чи репутації, тілесні ушкодження чи будь-які інші збитки внаслідок наступного: (i) ваш доступ до Системи та її використання; (ii) ваша нездатність використовувати Система (iii) будь-яка інформація або вміст, що міститься в Системі.
  6. Компанія не робить жодних заяв і виключає будь-які гарантії, явні чи неявні, щодо якомога повніше відповідно до чинного законодавства щодо актуальності, надійності, наявність, своєчасність та точність інформації Системи, зміст Системи та посилання на сторонні веб-сайти в Системі.
  7. Компанія не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невдача є наслідком будь-якої причини, яка не залежить від його розумного контролю, яка включає, серед іншого, силу мажорні обставини, хакерські атаки, механічні, виборчі та комунікаційні порушення або погіршення.
  8. Доступ до Системи, інформації та вмісту в ній надається без будь-яких гарантій будь-якого роду.
  9. Під час доступу користувачів до Системи в режимі отримання проксі-сервера Компанія не передбачає жодного відповідальність за юридичне ставлення до пристроїв Користувачів, які отримують доступ до Системи в рамках Надання режиму проксі. У випадках, коли пристрій використовувався для доступу до Системи під Отримуючи режим проксі з порушенням гарантій та умов, викладених в Угоді, Користувач особи, які здійснюють доступ до Системи в режимі надання проксі, несуть за це особисту відповідальність і зобов’язується відшкодувати Компанії від будь-яких претензій третіх осіб та/або органів влади та/або установ.
 10. Відшкодування шкоди
  1. У максимальній мірі, дозволеній чинним законодавством, Ви цим погоджуєтесь відшкодувати Компанії та своїх партнерів проти будь-яких дій, відповідальності, витрат, претензій, збитків, збитків, судових розглядів або витрат постраждалих або завданих, якщо це прямо чи не випливає безпосередньо з використання вами Системи або в результаті вами порушення цієї Угоди та Додатків до неї.
 11. ТИМЧАСОВА ПРИВУШЕННЯ
  1. Компанія на власний розсуд і в будь-який час може призупинити право Користувача на доступ або використання Системи негайно після повідомлення Користувача, якщо Компанія визначить, що:
   1. Використання Користувачем Системи (i) становить загрозу безпеці Системи або будь-якої третьої сторони, (ii) може негативно вплинути на Систему або на будь-якого іншого Користувача, в тому числі через те, що користувач може бути заблоковані на певних веб-сайтах, мережах або службах, (iii) може бути предметом нашої афілійованих осіб або будь-якої третьої сторони, яка несе відповідальність, або порушує будь-які застосовні закони або правил, (iv) можуть бути шахрайськими, або (v) можуть принизити чи знецінити репутацію Компанії або доброї волі; або
   2. Користувач порушує цю Угоду, в тому числі якщо Користувач не виконує платіжні зобов’язання.
 12. ОСОБИСТІ ДАНІ
  1. Збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультації, використання, розкриття шляхом передачі та інші види обробки Компанією Персональні дані користувача регулюються Політикою конфіденційності AstroProxy. Посилання на AstroProxy Політику конфіденційності можна знайти на першій сторінці цієї Угоди.
  2. Компанія має право, але не зобов’язана, контролювати використання Системи Користувачем цілей виставлення рахунків і для перевірки відсутності зловживання або зловживання мережею.
  3. Компанія може поділитися відповідною інформацією Користувача з будь-яким органом у разі скарги або а позов, де Компанія визначає, що необхідно виконати закон, постанову, повістку або рішення суду.
 13. ТЕРМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Ця Угода залишається в силі до припинення будь-якою із Сторін відповідно до п умови цієї Угоди.
  2. Кожна зі сторін має право розірвати цю Угоду в будь-який час, надавши іншу завчасне письмове повідомлення до кінця календарного місяця. Договір вважається припинено в останній день календарного місяця, в якому було отримано письмове повідомлення, без того, щоб сторона брала на себе будь-яку відповідальність перед іншою стороною в силу такого припинення.
  3. Доставка вищезгаданого письмового повідомлення здійснюється на адресу електронної пошти, надану сторони під час виконання Договору. Для таких цілей Компанія може використовувати електронну пошту Користувача адресу, надану під час реєстрації облікового запису, при цьому Користувач використовує адресу електронної пошти надається Компанією наприкінці дії цієї Угоди
  4. Компанія має право негайно розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення електронною поштою на адресу Користувача, якщо Компанія має будь-які сумніви, що (a) Користувач порушує будь-яке затвердження або гарантія, зазначена в цій Угоді; (c) Користувач бере участь у будь-якій дії або діяльності, які в Компанії на власний розсуд ставить Компанію під загрозу відповідно до будь-яких застосовних законів або нормативних актів. Компанія не повинна нести відповідальність перед Користувачем або будь-якою третьою стороною за збитки, спричинені розірванням цієї Угоди.
  5. Після припинення дії Угоди будь-які непогашені суми компенсації негайно стають підлягає оплаті, ліцензія, надана цим Договором, припиняється, а Користувач негайно зупиняється за допомогою Системи.
 14. ДІСНЯЄ ПРАВО ТА РІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законів та нормативних актів Вірменська Республіка.
  2. Користувач і Компанія цим погоджуються письмово повідомити один одного про будь-який спір протягом шістдесяти (60) днів коли воно виникає. Для таких цілей Компанія може використовувати електронну адресу Користувача, надану під час Реєстрація облікового запису, при цьому Користувач використовує електронну адресу, надану Компанією в кінці цієї Угоди
  3. Користувачі погоджуються з тим, що будь-які суперечки, суперечки, розбіжності або претензії, що виникають із або пов’язані з Угода, включаючи існування, дійсність, тлумачення, виконання, порушення або припинення їх намагаються вирішити шляхом переговорів, перш ніж подавати їх до суду.
  4. Якщо спір не буде вирішений під час переговорів, зацікавлена ​​сторона може пред'явити спір до відповідного суду Республіки Вірменія за місцезнаходженням Компанії.
  5. Сторони можуть подавати позов проти іншої сторони у будь-якому спорі лише від свого імені, і не від імені іншої особи, організації чи групи осіб. Користувачі та Компанія погоджуються цього не робити брати участь у консолідованих провадженнях у спорах за участю будь-якої іншої фізичної або юридичної особи (клас дія).
 15. ПЕРЕДАЧА ТА ПРИСТУПАННЯ
  1. Ви не можете передавати чи передавати будь-які свої права чи обов’язки за цією Угодою та її Додатки без попередньої письмової згоди Компанії, у тому числі на підставі закону або в зв'язку з будь-якою зміною управління.
  2. Компанія може передати або відступити свої права та (або) обов’язки за цією Угодою та її Додатки в будь-який час без схвалення Користувача, в тому числі в рамках злиття, поглинання чи іншого корпоративна реорганізація за участю Компанії.
  3. Договір є обов'язковим і діє на користь сторін, їх правонаступників і дозволених призначає.
 16. ПІСНА УГОДА
  1. Угода містить повну угоду сторін щодо використання Системи та замінює всі попередні та поточні домовленості між Користувачем та Компанією щодо того самого предмета.
  2. У разі будь-якого конфлікту між Угодою та будь-якою іншою Вашою письмовою угодою з Компанією, умови цієї іншої угоди будуть мати перевагу лише в тому випадку, якщо Угода буде спеціально визначена та оголошена такою, що не має переваги відповідною іншою угодою.
  3. Невиконання або затримка Компанії у здійсненні будь-яких прав, повноважень або привілеїв згідно з Угодою не розглядається як відмова від неї.
  4. Недійсність або нездійсненність будь-якої з Угод не впливає на дійсність або можливість виконання будь-якої іншої Угоди, усі вони залишаються в повній силі та чинності.
 17. ПОПРАВКИ
  1. Цим Компанія залишає за собою право вносити зміни до Угоди на власний розсуд з будь-якою розумною частотою, розміщуючи змінений текст Угоди в Системі. Нова версія Угоди включатиме дату оновлення на першій сторінці.
  2. Користувач зобов’язується на власний ризик тримати себе в курсі змін до Угоди та робити наступне: (i) запам’ятати/записати дату останнього оновлення, зазначену в Угоді (наприклад, зберегти копію Угоду та Додатки до неї тощо) під час первинної реєстрації свого Облікового запису та в будь-який час після внесення змін, (ii) регулярно відвідувати відповідну сторінку веб-сайту Системи та вивчати весь документ зміненої Угоди у разі зміни дати оновлення.
  3. Якщо Ви не згодні з будь-якими поправками до Угоди, Ви повинні негайно припинити використання Системи.
ЗВ’ЯЗІТЬСЯ З НАМИ

Якщо щось залишиться незрозумілим у тексті Угоди або будь-яких додатків до неї, ми будемо раді пояснити вам її положення.

З питань, пов’язаних з Угодою, її додатками та системою, зв’яжіться з нами за допомогою такої електронної пошти: [email protected].

Loading